Tìm kiếm sản phẩm: Tìm nâng cao
Phí vận chuyển Tỷ giá
 
Hãng vận chuyển
Nặng khoảng
gram
Khoảng cách
Từ
Đến
Nhập vào đầy đủ các thông tin yêu cầu và bấm vào "Tính phí" để xem giá thành vận chuyển
Giá:
0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 4.555.873
Số người đang xem:  125

K.A.S.H – Kiến Thức, Thái Độ, Kỹ Năng & Thói Quen - Hank Czarnecki

Đăng ngày: 09/12/2017 06:49
K.A.S.H – Kiến Thức, Thái Độ, Kỹ Năng & Thói Quen - Hank Czarnecki
Bốn đặc điểm khác nhau của một tổ chức – Kiến Thức, Thái Độ, Kỹ Năng & Thói Quen – có ảnh hưởng tới năng suất và thành công của cá nhân. Trong khi hầu hết các tổ chức tập trung vào chọn lựa nhân viên dựa trên Kiến Thức và Kỹ Năng mà ứng viên có được, có những công ty thành công tạo sự khác biệt bằng cách tập trung không chỉ vào Kiến Thức & Kỹ Năng – Não trái - mà còn khía cạnh mềm của nhân cách – Não phải – được mang tên là Thái Độ & Thói Quen. Có thể “Kiến Thức, Kỹ Năng, Thái Độ & Thói Quen” được định hình theo một phương pháp mà chúng sẽ mang đến nhiều ý nghĩa cho mọi người.

Mục đích của chiếc hộp KASH là mô tả năng suất kém không chỉ là vấn đề của Kiến Thức và Kỹ Năng mà còn bao gồm Thái Độ và Thói Quen không tốt. Tuy nhiên, những cá nhân dành phần lớn nguồn lực để phát triển Kiến Thức & Kỹ Năng vẫn cơ hội để phát triển các Thói Quen & Thái Độ cho sự thành công.

Kiến Thức: Làm thế nào để Kiến Thức, những gì bạn biết và toàn bộ sự học từ lý thuyết và thực hành mà cá nhân tiếp thu được trong một khoảng thời gian. Kiến Thức của một môn học, những vật xung quanh, những vấn đề chung hình thành các khối hợp nhất cho khả năng để hiểu, tiếp thu và bày tỏ mục tiêu thực hiện.

Thái Độ: Làm thế nào để các nhân viên vượt qua người khác trong khi thực hiện nhiệm vụ ? Thái Độ không phải “tốt” hoặc “xấu”, nhưng nó biểu hiện cách nhìn và quan điểm cách bạn suy nghĩ như thế nào? Gieo ý nghĩa gặt hành động. Gieo hành động gặt thói quen. Trong khi Kiến Thức và Kỹ Năng là quan trọng, khả năng để đưa vào sử dụng lại được xác định bởi Thái Độ của những thành viên trong nhóm, những người sở hữu chúng. Thái Độ mà một thành viên trong nhóm phát triển sẽ giúp anh ấy tận dụng Kiến Thức , Kỹ Năng để thực hiện tại nơi làm việc. Thái Độ là thành phần quan trọng nhất của thành công trong mô hình KASH. Nhớ rằng Thái độ định đoạt Địa Vị ( Attitude determines  ALTITUDE!)

Kỹ Năng: Làm như thế nào để làm công việc. Khả năng (capabilities)và năng lực(competencies) đạt được thông qua kinh nghiệm và được học thông qua thực tiễn. Kỹ Năng kỹ thuật, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích, kỹ năng thuyết trình là những Kỹ Năng giúp nhân viên trong giao tiếp, điều phối các hoạt động của họ.

Thói Quen: Cái chúng ta làm lặp đi lặp lại và thường xuyên mà không phải chịu bất kỳ một áp lực nào. Thói Quen là những yếu tố của hành vi, nó phản ánh những gì chúng ta làm lặp đi lặp lại, tin tưởng sâu sắc và những gì chúng ta xác định khả năng thật sự để thực hiện công việc. Các tổ chức thành công muốn sự chiến thắng trở thành thói quen của họ. Thành công là một sản phẩm của sự làm đúng và nên làm nhiều lần. Điều này xảy ra khi nhân viên được tạo thói quen làm việc chăm chỉ, làm việc thông minh, làm việc có hệ thống và thực hiện đồng bộ.

Thái độ tích cực và những thói quen tốt của người lao động là lý do bất biến đứng đằng sau năng suất của các công ty lớn. Các tổ chức thành công nhận ra rằng, lý do đứng đằng sau thất bại hầu hết là do thái độ tiêu cực và những thói quen không đúng của người lao động mà không phải do thiếu kiến thức và các kỹ năng.

Chương trình đào tạo tại các công ty thành công đang tập trung vào việc cải thiện tất cả bốn khía cạnh của nhân viên. Phía bên trái - Kiến Thức và Kỹ Năng - là tất cả về sự học - tiếp thu kiến thức và thường đạt được thông qua giảng dạy. Trong khi phía bên phải - Thái Độ và Thói Quen - là tất cả sự thể hiện - áp dụng các kiến thức được đào tạo thông qua huấn luyện. Thói quen thường rất khó để phá vỡ và một công ty thông minh tận dụng các thói quen hiệu quả của mọi người để làm cho nó trở thành một thói quen của tổ chức và sau đó nó trở thành văn hóa.

Vì vậy, lần sau khi bạn muốn thành công bền vững, tự hỏi chính mình câu hỏi đơn giản: thành công của tôi sẽ phụ thuộc vào việc tiếp thu Kiến Thức mới và Kỹ Năng hoặc sự thành công của tôi sẽ đạt được bởi luôn áp dụng thái độ tích cực và thói quen đúng? Một cách khác để hỏi câu hỏi này là: Có những thất bại trong quá khứ của tôi là kết quả của sự thiếu kiến thức và kỹ năng hoặc do thái độ và những thói quen không tốt? Nếu bạn trả lời thái độ và thói quen, thì những gì bạn đang làm để xây dựng những thái độ và thói quen trên nền tảng hàng ngày? Bất cứ ai cũng có thể đi mua một cuốn sách hoặc tham gia một lớp học để đạt được kiến thức, nhưng rất ít người dành thời gian để phát triển và tái phát triển những trở ngại thật sự cho sự thành công của họ!

Dịch: Giap Le


Nguồn: http://virtual.auburnworks.org/profiles/blogs/kash-knowledge-attitude-skills-habits
(Dịch tại: https://www.linkedin.com/pulse/kash-ki%E1%BA%BFn-th%E1%BB%A9c-th%C3%A1i-%C4%91%E1%BB%99-k%E1%BB%B9-n%C4%83ng-th%C3%B3i-quen-hank-czarnecki-giap-le/)

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn

Close